Arte Fuego - Umenie ohňa / ohňová show - fireshow

www.artefuego.sk

Bezpečnosť je prvoradá.

Vieme že oheň je nebezpečný pokiaľ s ním ktokoľvek zaobchádza bez patričného rešpektu a zručností. Miesto konania a všetko potrebné si pripravíme a zabezpečíme proti nehodám, aby ste sa Vy mohli sústrediť len na našu show. O bezpečnosť sa postaráme my.

Nástroje a materiál
Nástroje určené predvádzaniu je našej vlastnej výroby, kontrolujeme jeho pevnosť a odolnosť, aby neprišlo k odleteniu horiacich častí ku divákom a pre každé vystúpenie používame nepoužité nástroje.

Palivo
Používame nízko toxické palivo ktoré neublíži živým organizmom, má nízku teplotu vznietivosti a nedymí. Určite u nás nenájdete výbušné palivo, ktoré by mohlo ohroziť kohokoľvek na blízku.


Ochranné prvky
Keďže otvorený oheň a manipulácia sú samo o sebe nebezpečné hlavne v interiéri, okrem nedymiaceho paliva používame nehoriacu podložku ktorá ochráni povrch miestnosti pred iskrami a prípadným pádom náradia.

Prvá pomoc
Všetci členov našej skupiny sú oboznámení so postupom v prípade nehody, a väčšina má za sebou kurz prvej pomoci Červeného kríža a preukaz zdravotníka. V prípade nehody sú pripravení poskytnúť prvú pomoc komukoľvek, kto ju bude potrebovať.


Poistenie
Predvádzanie ohňovej show skúsenými účinkujúcimi nenesie so sebou nijaké riziká. Vieme ovládať horiace náradie, používame bezpečnostné a ochranné prvky na zabránenie vzniku požiaru, alebo poškodenie majetku. Pre každý prípad sme však poistený a v prípade nehody Vám všetky škody v plnej výške preplatíme.

Istota
Na vystúpenia ohňovej show nosíme overené (a našťastie stále nepoužité) hasiace prístroje ktorými je možné uhasiť akýkoľvek nekontrolovaný oheň, vrátane zapálenia oblečenia alebo kostýmov, alebo požiaru elektrických zariadení.


 
Arte Fuego Bratislava