Arte Fuego - Umenie ohňa / ohňová show - fireshow

www.artefuego.sk

13. ročník športovo zábavného dňa pre ťažko zdravotne postihnuté deti, skalica Skalica, 28. 06. 2008 - 28. 06. 2008

Špeciálne poludňajšie vystúpenie s ohňom pre Úrad práce soc. vecí a rodiny v Skalici.

 
Arte Fuego Bratislava